☆Shiki♪☆ View my profile

Introduction

posted on 02 Aug 2010 16:16 by shiki3710

 ไหนๆ ก็เป็นการเปลี่ยนชื่อหัวบล็อคครั้งแรกตั้งแต่เปิดบล็อคนี้มา

เดิมใช้ชื่อ SM ตอนนี้เปลี่ยนเป็น SA แล้วนะคะ
ใช้ตามหลักสากลของแฟนโชบะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ทดสอบๆ แหล่งกบดาน เอ้ย!! แหล่งซ่องสุมของสมาคม SA Chronicle ที่ใหม่ ^^

** SA = Sakurai Sho & Aiba Masaki Chronicle = เรื่องราว

เพราะฉะนั้นที่นี่ คือ ที่รวบรวมเรื่องของ โชคุง และมาซากิจัง แห่งวงอาราชิ ครับผม
แน่นอนว่าจะลงข่าว หนังสือ รูปภาพ แฟนอาร์ต และรายการอัพเดตต่างๆของอาราชิด้วย >/////,<

จบข่าว....

This is the place where gather story about Sho-kun & Masaki-chan of Arashi.
Ofcause!! I will try to UPDATE Arashi magazine , Photo ,Fanart and NEWS too

ENJOY!! ^_______^
Nice to meet ya all~!

m-minato (shiki@sacnc)


About Me >>>> my little profile ^_^


free counters